Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Memur Personel Alımı 2017

0
2448

SINAV DUYURUSU

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teşkilatı birimlerinde münhal bulunan ve aşağıdaki tabloda bölümü, kadro sayısı,unvanı,sınıfı ve derecesi belirtilen toplam 50 Sanayi ve Teknoloji uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapmak üzere sözlü sınavla personeller alacaktır.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

 

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde ki şartları taşımak

– Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren ve yukarıdaki tabloda bölümleri belirtilen veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak

– ÖSYM tarafından A grubu kadrolar için 4-5 Temmuz 2016 veya 22-29 Temmuz 2016 tarihlerinde yapılan KPSS sınavından yukarıdaki tabloda bölümü karşısında yer alan puan türünden en az 70 puan almak

-01 Ocak 2016 tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak

 

   1. B) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR:

– Başvurular 6 Ocak 2017 günü saat 23.59’a kadar Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan Başvuru Formu eksiksiz ve doğru olarak doldurmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemesi zorunludur

 

 

 

– Bakanlık sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan “Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile Bakanlığa elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

 

 

-Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırın beyanda bulunduğu tespit edilen kişilerin sınavı geçersiz sayılıp atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Baş Savcılığına suç duyurusunda bulABİLİRSİNİZ

DİGER MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

CEVAP VER