İstanbul Valiliği 700 Bekçi Alımı Başvuruları Başladı

0
8177

Geçtiğimiz günlerde İçişleri  Bakanlığı tararfından Devlet Personel Başkanlığı sitesinde yayınlanan ilanda, İstanbul merkez ve mahalle birimlerinde istihdam edilmek üzere 700 bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. 700 bekçi alımı için başvurular 16 Şubat 2017 tarihinde başladı ve 25 Şubat 2017 tarihine kadar da devam edecek. 700 bekçi alımı için başvuruda bulunmak istiyen adayların 25 Şubat tarihine kadar İlçe Emniyet Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir. Başvurusu kabul edilen adaylar arasında yapılacak sözlü sınavın ardından sonuçların da açıklanacağı belirtildi.

Başvuruda İstenen Belgeler

– Nüfus cüzdanı fotokopisi,
– Okul diploma veya tasdiknamesi aslı veya kurumca tasdikli örneği,
– Askerlik durum belgesi,
-Adli sicil belgesi,
– 4,5×6 ölçülerinde 6 adet fotoğraf,
-Gerekmesi halinde lisede hazırlık okuduğuna dair belge.

Başvuracak olan Adaylarda Aranan Şartlar

  • T.C. Vatandaşı olmak

  • Lise veya dengi bir okuldan mezun olmak

  • En az 1 yıl istanbul ilinde ikamet ediyor olmak

  • Askerliğini tamamlamış olmak

  • 30 yaşından büyük olmamak

  • Görevini yapmasna engel herhangi bir veya engeli bulunmadığını sağlık kurulu tarafından verilmiş raporlarla tevsik etmiş olmak

  • Kamu haklarından mahrum olmamak

  • Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

  • Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak

CEVAP VER