Kpss Matematiğine Nasıl Çalışılmalı

0
1618

Matematik, karşılaştığımız  olayları,durumları  ve problemleri inceleyen, araştırma ve karşılaştırma yaparak her konuda mantıklı düşünmeyi ve doğruyu bulmayı sağlayan bir bilim dalıdır.

MATEMATİK DERSİNE ÇALIŞMA 

1) Derslere mutlaka ön hazırlık yapmış olarak gitmek gerekir. Derslerde hocanın konu anlatımı ve verdiği örnekler dikkatle izlenmeli, anlaşılmayan ve eksik kalan noktalar hemen öğrenme anında  sorulmalıdır.Hocanın soru çözmede kullandığı kısa yollar birimler, formüller ezberlenmek yerine sebep-sonuç ilişkisi kurarak öğrenilmelidir.

2)Dersteki konular derste iyi öğrenilmiş olsa bile, düzenli test çözülmezse çarçabuk unutulur. Bu derste başarılı olabilmek için ön yargısız, sabırlı ve planlı olmak şarttır. Konu konu ve günü gününe çalışmak önemli noktadır. Bu çalışmalarda çözülemeyen soruların vakit kaybetmeden doğru çözümleri öğrenilmelidir. Mümkün olduğunca çalışmalar çok sayıda ve farklı tarzda sorular ile çoğaltılmalıdır. Matematik dersindeki başarısızlığın temeli, kişinin yapması gereken çalışmaları zamanın da ve yeteri kadar yapmamasından kaynaklanır.

Öncelikle çözümlü soruları inceleyip çözmelidir. Bu şekilde bir konudan yeterince örnek soru çözüldükten sonra, çözümsüz sorularda çözümlenir. Geometri soruları çoğunlukla şekilli sorular olduğundan, soruların çözümü de şekil üzerindedir. Şekil üzerinde geometri sorusunu çözebilmek için, soruda verilen tüm bilgiler şekle uygulanmalıdır. Gerekli bilgiler şekilden alınarak sorular çözülebilinir. Geometri soru çözümlerinde farklı yollardan sorular çözülebilir. Bu yolları kolay görmenin en önemli şartı konuyla ilgili yeterince örnek soru çözmektir. 

Geometri Sorularını Kolay Çözmek İçin Kısaca şunlar yapılmalıdır:

1) Soruyu içeren konu ve formüller önceden  bilinmelidir.

2) Konu kapsamında mutlaka yeterince örnek soru çözülmelidir.

3) Sorunun çözümü için verilen tüm bilgiler şekle uygulanmalıdır.

4) Açı sorularında ikizkenar üçgen varsa, tepe açısı tespit edilip, taban açılarının aynı olduğu şekle yazılmalıdır.

5) Bir şekilde 30, 45, 60, 150, 145, 120 gibi açılar varsa uygun bir köşeden dik indirilerek sorular çözülebilir.

6) İkizkenar üçgen, eşkenar üçgen, ikizkenar yamuk sorularında tepe açılarından dik indirilerek sorular kolaylıkla çözülebilir.

7) İki kenarı paralel olan bir dörtgen sorusunda bir köşeden paralel olamayan kenara paralel çizilerek soru kolayca çözülebilir.

8) Başarmak istediğiniz bir konuda samimi iseniz, onu mutlaka başarırısınız.

CEVAP VER