KPSS TARİH TEST2

0
159

TARİH TEST-2

Tebrikler - TARİH TEST-2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

II.Meşrutiyetin imzalanmasında etkili olan konferans hangisidir?

A
Viyana
B
Tersane
C
Londra
D
Reval
E
Paris
Soru 2

II.Mehmetin hocası hangisidir?

A
Koçi Bey
B
Akşemseddin
C
Molla Fenari
D
Ebu Suud Efendi
E
Şeyh Ebedali
Soru 3

Hangi savaşla Akdeniz Türk gölü haline gelmiştir?

A
Çalıbey
B
Preveze
C
Cerbe
D
İnebahtı
E
Prut
Soru 4

I.Meşrutiyetin imzalanmasında etkili olan konferans hangisidir?

A
Tersane
B
Londra
C
San Remo
D
Müşterikler
E
Viyana
Soru 5

Osmanlı devleti ile iran arasındaki ilk antlaşma hangisidir?

A
Ferhat Paşa
B
Amasya
C
Nasuh Paşa
D
Kasr-ı Şirin
E
Serav
Soru 6

Karadeniz Hangi padişah döneminde Türk gölü haline gelmiştir?

A
Yavuz
B
I.Mehmet
C
Fatih
D
Kanuni
E
Yıldırım
Soru 7

Rodos,Cezayir,Trablusgarp,Belgrad hangi padişah dönemınde Osmanlı topraklarına katılmıştır?

A
Fatih
B
Çelebi
C
Kanuni
D
Yavuz
E
Yıldırım
Soru 8

Kutsal emanetler hangi savaş sonrasında İstanbul'a getirilmiştir?

A
Mercidabık
B
Çalıbey
C
Turnadağ
D
Mohaç
E
Ridaniye
Soru 9

Hangi antlaşma sonucunda avusturya arşidükü protokolde Osmanlı Sadrazamı'na denk sayılmıştır?

A
İstanbul
B
Amasya
C
Karlofça
D
Ziştovi
E
Zitvatoruk
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
9 tamamladınız.

CEVAP VER