KPSS TARİH TEST2

0
330

TARİH TEST-2

Tebrikler - TARİH TEST-2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hangi antlaşma sonucunda avusturya arşidükü protokolde Osmanlı Sadrazamı'na denk sayılmıştır?

A
İstanbul
B
Amasya
C
Ziştovi
D
Zitvatoruk
E
Karlofça
Soru 2

Osmanlı devleti ile iran arasındaki ilk antlaşma hangisidir?

A
Serav
B
Ferhat Paşa
C
Kasr-ı Şirin
D
Amasya
E
Nasuh Paşa
Soru 3

I.Meşrutiyetin imzalanmasında etkili olan konferans hangisidir?

A
Viyana
B
San Remo
C
Tersane
D
Müşterikler
E
Londra
Soru 4

II.Meşrutiyetin imzalanmasında etkili olan konferans hangisidir?

A
Paris
B
Londra
C
Tersane
D
Reval
E
Viyana
Soru 5

II.Mehmetin hocası hangisidir?

A
Ebu Suud Efendi
B
Akşemseddin
C
Molla Fenari
D
Şeyh Ebedali
E
Koçi Bey
Soru 6

Kutsal emanetler hangi savaş sonrasında İstanbul'a getirilmiştir?

A
Çalıbey
B
Ridaniye
C
Mercidabık
D
Turnadağ
E
Mohaç
Soru 7

Rodos,Cezayir,Trablusgarp,Belgrad hangi padişah dönemınde Osmanlı topraklarına katılmıştır?

A
Yavuz
B
Çelebi
C
Yıldırım
D
Fatih
E
Kanuni
Soru 8

Karadeniz Hangi padişah döneminde Türk gölü haline gelmiştir?

A
Yavuz
B
I.Mehmet
C
Yıldırım
D
Kanuni
E
Fatih
Soru 9

Hangi savaşla Akdeniz Türk gölü haline gelmiştir?

A
Cerbe
B
İnebahtı
C
Preveze
D
Prut
E
Çalıbey
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
9 tamamladınız.

CEVAP VER