KPSS TARİH TEST2

0
712

TARİH TEST-2

Tebrikler - TARİH TEST-2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Rodos,Cezayir,Trablusgarp,Belgrad hangi padişah dönemınde Osmanlı topraklarına katılmıştır?

A
Fatih
B
Yıldırım
C
Yavuz
D
Çelebi
E
Kanuni
Soru 2

Hangi savaşla Akdeniz Türk gölü haline gelmiştir?

A
Preveze
B
Prut
C
Çalıbey
D
Cerbe
E
İnebahtı
Soru 3

Kutsal emanetler hangi savaş sonrasında İstanbul'a getirilmiştir?

A
Turnadağ
B
Çalıbey
C
Mercidabık
D
Mohaç
E
Ridaniye
Soru 4

Karadeniz Hangi padişah döneminde Türk gölü haline gelmiştir?

A
I.Mehmet
B
Kanuni
C
Fatih
D
Yavuz
E
Yıldırım
Soru 5

Osmanlı devleti ile iran arasındaki ilk antlaşma hangisidir?

A
Nasuh Paşa
B
Amasya
C
Kasr-ı Şirin
D
Serav
E
Ferhat Paşa
Soru 6

I.Meşrutiyetin imzalanmasında etkili olan konferans hangisidir?

A
Viyana
B
Londra
C
Tersane
D
Müşterikler
E
San Remo
Soru 7

Hangi antlaşma sonucunda avusturya arşidükü protokolde Osmanlı Sadrazamı'na denk sayılmıştır?

A
Zitvatoruk
B
Amasya
C
İstanbul
D
Ziştovi
E
Karlofça
Soru 8

II.Meşrutiyetin imzalanmasında etkili olan konferans hangisidir?

A
Viyana
B
Tersane
C
Paris
D
Reval
E
Londra
Soru 9

II.Mehmetin hocası hangisidir?

A
Şeyh Ebedali
B
Molla Fenari
C
Ebu Suud Efendi
D
Akşemseddin
E
Koçi Bey
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
9 tamamladınız.

CEVAP VER