KPSS TARİH TEST2

0
213

TARİH TEST-2

Tebrikler - TARİH TEST-2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kutsal emanetler hangi savaş sonrasında İstanbul'a getirilmiştir?

A
Mohaç
B
Ridaniye
C
Turnadağ
D
Mercidabık
E
Çalıbey
Soru 2

Osmanlı devleti ile iran arasındaki ilk antlaşma hangisidir?

A
Ferhat Paşa
B
Nasuh Paşa
C
Kasr-ı Şirin
D
Serav
E
Amasya
Soru 3

Hangi antlaşma sonucunda avusturya arşidükü protokolde Osmanlı Sadrazamı'na denk sayılmıştır?

A
Ziştovi
B
Zitvatoruk
C
İstanbul
D
Amasya
E
Karlofça
Soru 4

Hangi savaşla Akdeniz Türk gölü haline gelmiştir?

A
Cerbe
B
Preveze
C
Prut
D
Çalıbey
E
İnebahtı
Soru 5

Karadeniz Hangi padişah döneminde Türk gölü haline gelmiştir?

A
Kanuni
B
Yavuz
C
Fatih
D
Yıldırım
E
I.Mehmet
Soru 6

II.Meşrutiyetin imzalanmasında etkili olan konferans hangisidir?

A
Reval
B
Paris
C
Londra
D
Tersane
E
Viyana
Soru 7

II.Mehmetin hocası hangisidir?

A
Akşemseddin
B
Şeyh Ebedali
C
Ebu Suud Efendi
D
Molla Fenari
E
Koçi Bey
Soru 8

Rodos,Cezayir,Trablusgarp,Belgrad hangi padişah dönemınde Osmanlı topraklarına katılmıştır?

A
Fatih
B
Yavuz
C
Çelebi
D
Kanuni
E
Yıldırım
Soru 9

I.Meşrutiyetin imzalanmasında etkili olan konferans hangisidir?

A
Viyana
B
Tersane
C
San Remo
D
Londra
E
Müşterikler
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
9 tamamladınız.

CEVAP VER