KPSS TARİH TEST2

0
473

TARİH TEST-2

Tebrikler - TARİH TEST-2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I.Meşrutiyetin imzalanmasında etkili olan konferans hangisidir?

A
Londra
B
San Remo
C
Viyana
D
Müşterikler
E
Tersane
Soru 2

II.Meşrutiyetin imzalanmasında etkili olan konferans hangisidir?

A
Viyana
B
Reval
C
Londra
D
Paris
E
Tersane
Soru 3

II.Mehmetin hocası hangisidir?

A
Ebu Suud Efendi
B
Molla Fenari
C
Koçi Bey
D
Akşemseddin
E
Şeyh Ebedali
Soru 4

Hangi antlaşma sonucunda avusturya arşidükü protokolde Osmanlı Sadrazamı'na denk sayılmıştır?

A
Amasya
B
Ziştovi
C
İstanbul
D
Karlofça
E
Zitvatoruk
Soru 5

Osmanlı devleti ile iran arasındaki ilk antlaşma hangisidir?

A
Kasr-ı Şirin
B
Ferhat Paşa
C
Serav
D
Nasuh Paşa
E
Amasya
Soru 6

Karadeniz Hangi padişah döneminde Türk gölü haline gelmiştir?

A
Yıldırım
B
Kanuni
C
Yavuz
D
I.Mehmet
E
Fatih
Soru 7

Rodos,Cezayir,Trablusgarp,Belgrad hangi padişah dönemınde Osmanlı topraklarına katılmıştır?

A
Kanuni
B
Yıldırım
C
Fatih
D
Çelebi
E
Yavuz
Soru 8

Hangi savaşla Akdeniz Türk gölü haline gelmiştir?

A
Preveze
B
Prut
C
Cerbe
D
İnebahtı
E
Çalıbey
Soru 9

Kutsal emanetler hangi savaş sonrasında İstanbul'a getirilmiştir?

A
Turnadağ
B
Ridaniye
C
Çalıbey
D
Mohaç
E
Mercidabık
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
9 tamamladınız.

CEVAP VER