KPSS TARİH TEST2

0
567

TARİH TEST-2

Tebrikler - TARİH TEST-2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

II.Mehmetin hocası hangisidir?

A
Akşemseddin
B
Koçi Bey
C
Şeyh Ebedali
D
Molla Fenari
E
Ebu Suud Efendi
Soru 2

II.Meşrutiyetin imzalanmasında etkili olan konferans hangisidir?

A
Londra
B
Paris
C
Reval
D
Tersane
E
Viyana
Soru 3

I.Meşrutiyetin imzalanmasında etkili olan konferans hangisidir?

A
Müşterikler
B
Londra
C
Viyana
D
Tersane
E
San Remo
Soru 4

Hangi savaşla Akdeniz Türk gölü haline gelmiştir?

A
Preveze
B
Cerbe
C
Prut
D
İnebahtı
E
Çalıbey
Soru 5

Rodos,Cezayir,Trablusgarp,Belgrad hangi padişah dönemınde Osmanlı topraklarına katılmıştır?

A
Fatih
B
Yıldırım
C
Çelebi
D
Kanuni
E
Yavuz
Soru 6

Karadeniz Hangi padişah döneminde Türk gölü haline gelmiştir?

A
Yavuz
B
Kanuni
C
I.Mehmet
D
Fatih
E
Yıldırım
Soru 7

Osmanlı devleti ile iran arasındaki ilk antlaşma hangisidir?

A
Ferhat Paşa
B
Kasr-ı Şirin
C
Serav
D
Amasya
E
Nasuh Paşa
Soru 8

Hangi antlaşma sonucunda avusturya arşidükü protokolde Osmanlı Sadrazamı'na denk sayılmıştır?

A
Karlofça
B
İstanbul
C
Zitvatoruk
D
Amasya
E
Ziştovi
Soru 9

Kutsal emanetler hangi savaş sonrasında İstanbul'a getirilmiştir?

A
Mohaç
B
Ridaniye
C
Turnadağ
D
Mercidabık
E
Çalıbey
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
9 tamamladınız.

CEVAP VER