KPSS TARİH TEST2

0
391

TARİH TEST-2

Tebrikler - TARİH TEST-2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Rodos,Cezayir,Trablusgarp,Belgrad hangi padişah dönemınde Osmanlı topraklarına katılmıştır?

A
Fatih
B
Çelebi
C
Yıldırım
D
Yavuz
E
Kanuni
Soru 2

II.Mehmetin hocası hangisidir?

A
Akşemseddin
B
Molla Fenari
C
Koçi Bey
D
Ebu Suud Efendi
E
Şeyh Ebedali
Soru 3

Hangi antlaşma sonucunda avusturya arşidükü protokolde Osmanlı Sadrazamı'na denk sayılmıştır?

A
Zitvatoruk
B
Ziştovi
C
Amasya
D
İstanbul
E
Karlofça
Soru 4

I.Meşrutiyetin imzalanmasında etkili olan konferans hangisidir?

A
Tersane
B
San Remo
C
Viyana
D
Londra
E
Müşterikler
Soru 5

Hangi savaşla Akdeniz Türk gölü haline gelmiştir?

A
İnebahtı
B
Çalıbey
C
Preveze
D
Prut
E
Cerbe
Soru 6

II.Meşrutiyetin imzalanmasında etkili olan konferans hangisidir?

A
Viyana
B
Reval
C
Paris
D
Londra
E
Tersane
Soru 7

Osmanlı devleti ile iran arasındaki ilk antlaşma hangisidir?

A
Kasr-ı Şirin
B
Serav
C
Amasya
D
Nasuh Paşa
E
Ferhat Paşa
Soru 8

Kutsal emanetler hangi savaş sonrasında İstanbul'a getirilmiştir?

A
Turnadağ
B
Ridaniye
C
Mohaç
D
Çalıbey
E
Mercidabık
Soru 9

Karadeniz Hangi padişah döneminde Türk gölü haline gelmiştir?

A
Yavuz
B
Yıldırım
C
I.Mehmet
D
Fatih
E
Kanuni
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
9 tamamladınız.

CEVAP VER