TARİH TEST4

0
577

TARİH TEST-4

Soru 1

Timiz Sarayı ve Ayşe bibi türbesi hangisi dönemine aittir?

A
Karahan
B
Türkiye Selçuklu
C
Timur
D
Harzemhaş
E
Gazneliler
Soru 2

Mondrostan sonra İstanbulda Esat Paşa öncülüğünde kurulan cemiyet hangisidir?

A
İslam Teali
B
Trakya Paşaeli
C
Milli Kongre
D
Kars İslam Şurası
E
Karakol
Soru 3

Mondros Ateşkes antlaşmasının imzalanmasının ardından Anadoluyu işgal eden devletler arasında hangisi yer almaz?

A
Ermenistan
B
İtalya
C
Gürcistan
D
Rusya
E
Fransa
Soru 4

Türkiye Cumhuriyetinin Merkez Bankası Başkanın görev süresi kaç yıldır?

A
5
B
3
C
4
D
2
E
1
Soru 5
Soru 6

Bozkurt-Lotus olayı hangi devletle yaşanmıştır?

A
İngiltere
B
Fransa
C
İtalya
D
Rusya
E
ABD
Soru 7

Büyük Selçuklular döneminde devletin aksayan yönlerini konu alan Siyasetname adlı eser hangisi dönemine aittir?

A
Edip Ahmet Yüneki
B
İbni Sina
C
Kaşgarlı Mahmut
D
Farabi
E
Nizamülmülk
Soru 8

Konyada bulunan Karatay  ve Kubadad sarayı dönemlerden hangisine aittir?

A
Büyük Selçuklu
B
Osmanlı
C
Karahanlılar
D
Artuklular
E
Türkiye Selçuklu
Soru 9

Türklerin Sovyet Rusya'ya karşı Türkistanda başlattıkları ayaklanma hangisidir?

A
Dağıstan
B
Cedid
C
Osetya
D
Basmacı
E
Çeçenya
Soru 10

Ortadoğu ülkelerine ekonomik ve askeri yardımı öngeren Eisenhower Doktrini devletlerden hangisi tarafından yayımlanmıştır?

A
İngiltere
B
ABD
C
İsrail
D
Fransa
E
SSCB
10 tamamladınız.

CEVAP VER