TARİH TEST4

0
284

TARİH TEST-4

Soru 1

Konyada bulunan Karatay  ve Kubadad sarayı dönemlerden hangisine aittir?

A
Artuklular
B
Türkiye Selçuklu
C
Karahanlılar
D
Büyük Selçuklu
E
Osmanlı
Soru 2

Ortadoğu ülkelerine ekonomik ve askeri yardımı öngeren Eisenhower Doktrini devletlerden hangisi tarafından yayımlanmıştır?

A
İsrail
B
İngiltere
C
Fransa
D
SSCB
E
ABD
Soru 3

Büyük Selçuklular döneminde devletin aksayan yönlerini konu alan Siyasetname adlı eser hangisi dönemine aittir?

A
Kaşgarlı Mahmut
B
Nizamülmülk
C
Edip Ahmet Yüneki
D
İbni Sina
E
Farabi
Soru 4
Soru 5

Türkiye Cumhuriyetinin Merkez Bankası Başkanın görev süresi kaç yıldır?

A
5
B
1
C
3
D
4
E
2
Soru 6

Mondrostan sonra İstanbulda Esat Paşa öncülüğünde kurulan cemiyet hangisidir?

A
Kars İslam Şurası
B
Milli Kongre
C
Karakol
D
Trakya Paşaeli
E
İslam Teali
Soru 7

Timiz Sarayı ve Ayşe bibi türbesi hangisi dönemine aittir?

A
Gazneliler
B
Harzemhaş
C
Türkiye Selçuklu
D
Karahan
E
Timur
Soru 8

Mondros Ateşkes antlaşmasının imzalanmasının ardından Anadoluyu işgal eden devletler arasında hangisi yer almaz?

A
Fransa
B
İtalya
C
Rusya
D
Ermenistan
E
Gürcistan
Soru 9

Türklerin Sovyet Rusya'ya karşı Türkistanda başlattıkları ayaklanma hangisidir?

A
Osetya
B
Basmacı
C
Çeçenya
D
Cedid
E
Dağıstan
Soru 10

Bozkurt-Lotus olayı hangi devletle yaşanmıştır?

A
İngiltere
B
Fransa
C
ABD
D
İtalya
E
Rusya
10 tamamladınız.

CEVAP VER