TARİH TEST4

0
480

TARİH TEST-4

Soru 1
Soru 2

Ortadoğu ülkelerine ekonomik ve askeri yardımı öngeren Eisenhower Doktrini devletlerden hangisi tarafından yayımlanmıştır?

A
Fransa
B
SSCB
C
İngiltere
D
İsrail
E
ABD
Soru 3

Konyada bulunan Karatay  ve Kubadad sarayı dönemlerden hangisine aittir?

A
Artuklular
B
Osmanlı
C
Karahanlılar
D
Türkiye Selçuklu
E
Büyük Selçuklu
Soru 4

Türklerin Sovyet Rusya'ya karşı Türkistanda başlattıkları ayaklanma hangisidir?

A
Cedid
B
Dağıstan
C
Çeçenya
D
Osetya
E
Basmacı
Soru 5

Büyük Selçuklular döneminde devletin aksayan yönlerini konu alan Siyasetname adlı eser hangisi dönemine aittir?

A
Nizamülmülk
B
Kaşgarlı Mahmut
C
İbni Sina
D
Edip Ahmet Yüneki
E
Farabi
Soru 6

Mondrostan sonra İstanbulda Esat Paşa öncülüğünde kurulan cemiyet hangisidir?

A
İslam Teali
B
Milli Kongre
C
Trakya Paşaeli
D
Kars İslam Şurası
E
Karakol
Soru 7

Mondros Ateşkes antlaşmasının imzalanmasının ardından Anadoluyu işgal eden devletler arasında hangisi yer almaz?

A
Fransa
B
İtalya
C
Rusya
D
Ermenistan
E
Gürcistan
Soru 8

Bozkurt-Lotus olayı hangi devletle yaşanmıştır?

A
Rusya
B
ABD
C
İngiltere
D
Fransa
E
İtalya
Soru 9

Türkiye Cumhuriyetinin Merkez Bankası Başkanın görev süresi kaç yıldır?

A
2
B
1
C
3
D
5
E
4
Soru 10

Timiz Sarayı ve Ayşe bibi türbesi hangisi dönemine aittir?

A
Türkiye Selçuklu
B
Harzemhaş
C
Timur
D
Karahan
E
Gazneliler
10 tamamladınız.

CEVAP VER