TARİH TEST4

0
444

TARİH TEST-4

Soru 1

Ortadoğu ülkelerine ekonomik ve askeri yardımı öngeren Eisenhower Doktrini devletlerden hangisi tarafından yayımlanmıştır?

A
İsrail
B
ABD
C
Fransa
D
İngiltere
E
SSCB
Soru 2
Soru 3

Timiz Sarayı ve Ayşe bibi türbesi hangisi dönemine aittir?

A
Karahan
B
Timur
C
Türkiye Selçuklu
D
Gazneliler
E
Harzemhaş
Soru 4

Büyük Selçuklular döneminde devletin aksayan yönlerini konu alan Siyasetname adlı eser hangisi dönemine aittir?

A
Kaşgarlı Mahmut
B
Edip Ahmet Yüneki
C
Farabi
D
Nizamülmülk
E
İbni Sina
Soru 5

Türklerin Sovyet Rusya'ya karşı Türkistanda başlattıkları ayaklanma hangisidir?

A
Basmacı
B
Osetya
C
Cedid
D
Dağıstan
E
Çeçenya
Soru 6

Konyada bulunan Karatay  ve Kubadad sarayı dönemlerden hangisine aittir?

A
Karahanlılar
B
Büyük Selçuklu
C
Artuklular
D
Türkiye Selçuklu
E
Osmanlı
Soru 7

Mondrostan sonra İstanbulda Esat Paşa öncülüğünde kurulan cemiyet hangisidir?

A
Karakol
B
İslam Teali
C
Kars İslam Şurası
D
Trakya Paşaeli
E
Milli Kongre
Soru 8

Bozkurt-Lotus olayı hangi devletle yaşanmıştır?

A
İtalya
B
İngiltere
C
Rusya
D
Fransa
E
ABD
Soru 9

Mondros Ateşkes antlaşmasının imzalanmasının ardından Anadoluyu işgal eden devletler arasında hangisi yer almaz?

A
Ermenistan
B
Rusya
C
Fransa
D
Gürcistan
E
İtalya
Soru 10

Türkiye Cumhuriyetinin Merkez Bankası Başkanın görev süresi kaç yıldır?

A
3
B
2
C
4
D
1
E
5
10 tamamladınız.

CEVAP VER