TARİH TEST4

0
101

TARİH TEST-4

Soru 1

Türkiye Cumhuriyetinin Merkez Bankası Başkanın görev süresi kaç yıldır?

A
5
B
3
C
2
D
4
E
1
Soru 2

Konyada bulunan Karatay  ve Kubadad sarayı dönemlerden hangisine aittir?

A
Artuklular
B
Türkiye Selçuklu
C
Büyük Selçuklu
D
Karahanlılar
E
Osmanlı
Soru 3

Ortadoğu ülkelerine ekonomik ve askeri yardımı öngeren Eisenhower Doktrini devletlerden hangisi tarafından yayımlanmıştır?

A
SSCB
B
ABD
C
İsrail
D
İngiltere
E
Fransa
Soru 4

Mondrostan sonra İstanbulda Esat Paşa öncülüğünde kurulan cemiyet hangisidir?

A
Milli Kongre
B
İslam Teali
C
Karakol
D
Kars İslam Şurası
E
Trakya Paşaeli
Soru 5
Soru 6

Bozkurt-Lotus olayı hangi devletle yaşanmıştır?

A
ABD
B
İngiltere
C
Rusya
D
İtalya
E
Fransa
Soru 7

Türklerin Sovyet Rusya'ya karşı Türkistanda başlattıkları ayaklanma hangisidir?

A
Çeçenya
B
Osetya
C
Cedid
D
Basmacı
E
Dağıstan
Soru 8

Mondros Ateşkes antlaşmasının imzalanmasının ardından Anadoluyu işgal eden devletler arasında hangisi yer almaz?

A
Fransa
B
Rusya
C
Ermenistan
D
İtalya
E
Gürcistan
Soru 9

Büyük Selçuklular döneminde devletin aksayan yönlerini konu alan Siyasetname adlı eser hangisi dönemine aittir?

A
Edip Ahmet Yüneki
B
Nizamülmülk
C
Farabi
D
İbni Sina
E
Kaşgarlı Mahmut
Soru 10

Timiz Sarayı ve Ayşe bibi türbesi hangisi dönemine aittir?

A
Harzemhaş
B
Karahan
C
Timur
D
Türkiye Selçuklu
E
Gazneliler
10 tamamladınız.

CEVAP VER