TARİH TEST4

0
767

TARİH TEST-4

Soru 1

Türkiye Cumhuriyetinin Merkez Bankası Başkanın görev süresi kaç yıldır?

A
3
B
5
C
2
D
1
E
4
Soru 2

Mondrostan sonra İstanbulda Esat Paşa öncülüğünde kurulan cemiyet hangisidir?

A
Milli Kongre
B
Karakol
C
Trakya Paşaeli
D
İslam Teali
E
Kars İslam Şurası
Soru 3
Soru 4

Bozkurt-Lotus olayı hangi devletle yaşanmıştır?

A
Fransa
B
İngiltere
C
Rusya
D
ABD
E
İtalya
Soru 5

Türklerin Sovyet Rusya'ya karşı Türkistanda başlattıkları ayaklanma hangisidir?

A
Cedid
B
Osetya
C
Basmacı
D
Çeçenya
E
Dağıstan
Soru 6

Timiz Sarayı ve Ayşe bibi türbesi hangisi dönemine aittir?

A
Gazneliler
B
Harzemhaş
C
Türkiye Selçuklu
D
Timur
E
Karahan
Soru 7

Konyada bulunan Karatay  ve Kubadad sarayı dönemlerden hangisine aittir?

A
Karahanlılar
B
Büyük Selçuklu
C
Artuklular
D
Türkiye Selçuklu
E
Osmanlı
Soru 8

Büyük Selçuklular döneminde devletin aksayan yönlerini konu alan Siyasetname adlı eser hangisi dönemine aittir?

A
İbni Sina
B
Kaşgarlı Mahmut
C
Farabi
D
Edip Ahmet Yüneki
E
Nizamülmülk
Soru 9

Ortadoğu ülkelerine ekonomik ve askeri yardımı öngeren Eisenhower Doktrini devletlerden hangisi tarafından yayımlanmıştır?

A
ABD
B
İngiltere
C
SSCB
D
İsrail
E
Fransa
Soru 10

Mondros Ateşkes antlaşmasının imzalanmasının ardından Anadoluyu işgal eden devletler arasında hangisi yer almaz?

A
Fransa
B
Gürcistan
C
Rusya
D
Ermenistan
E
İtalya
10 tamamladınız.

CEVAP VER