TARİH TEST4

0
514

TARİH TEST-4

Soru 1

Bozkurt-Lotus olayı hangi devletle yaşanmıştır?

A
ABD
B
İtalya
C
Rusya
D
Fransa
E
İngiltere
Soru 2

Mondros Ateşkes antlaşmasının imzalanmasının ardından Anadoluyu işgal eden devletler arasında hangisi yer almaz?

A
Gürcistan
B
Fransa
C
İtalya
D
Rusya
E
Ermenistan
Soru 3

Ortadoğu ülkelerine ekonomik ve askeri yardımı öngeren Eisenhower Doktrini devletlerden hangisi tarafından yayımlanmıştır?

A
ABD
B
İsrail
C
Fransa
D
İngiltere
E
SSCB
Soru 4

Türklerin Sovyet Rusya'ya karşı Türkistanda başlattıkları ayaklanma hangisidir?

A
Osetya
B
Basmacı
C
Dağıstan
D
Çeçenya
E
Cedid
Soru 5

Büyük Selçuklular döneminde devletin aksayan yönlerini konu alan Siyasetname adlı eser hangisi dönemine aittir?

A
Edip Ahmet Yüneki
B
Kaşgarlı Mahmut
C
İbni Sina
D
Farabi
E
Nizamülmülk
Soru 6

Mondrostan sonra İstanbulda Esat Paşa öncülüğünde kurulan cemiyet hangisidir?

A
Karakol
B
Trakya Paşaeli
C
İslam Teali
D
Kars İslam Şurası
E
Milli Kongre
Soru 7

Timiz Sarayı ve Ayşe bibi türbesi hangisi dönemine aittir?

A
Karahan
B
Türkiye Selçuklu
C
Gazneliler
D
Timur
E
Harzemhaş
Soru 8

Konyada bulunan Karatay  ve Kubadad sarayı dönemlerden hangisine aittir?

A
Osmanlı
B
Türkiye Selçuklu
C
Karahanlılar
D
Büyük Selçuklu
E
Artuklular
Soru 9
Soru 10

Türkiye Cumhuriyetinin Merkez Bankası Başkanın görev süresi kaç yıldır?

A
5
B
1
C
3
D
2
E
4
10 tamamladınız.

CEVAP VER