TARİH TEST4

0
890

TARİH TEST-4

Soru 1

Bozkurt-Lotus olayı hangi devletle yaşanmıştır?

A
İtalya
B
ABD
C
Fransa
D
İngiltere
E
Rusya
Soru 2

Ortadoğu ülkelerine ekonomik ve askeri yardımı öngeren Eisenhower Doktrini devletlerden hangisi tarafından yayımlanmıştır?

A
Fransa
B
ABD
C
İsrail
D
İngiltere
E
SSCB
Soru 3

Timiz Sarayı ve Ayşe bibi türbesi hangisi dönemine aittir?

A
Gazneliler
B
Timur
C
Karahan
D
Harzemhaş
E
Türkiye Selçuklu
Soru 4

Büyük Selçuklular döneminde devletin aksayan yönlerini konu alan Siyasetname adlı eser hangisi dönemine aittir?

A
İbni Sina
B
Kaşgarlı Mahmut
C
Nizamülmülk
D
Edip Ahmet Yüneki
E
Farabi
Soru 5

Türkiye Cumhuriyetinin Merkez Bankası Başkanın görev süresi kaç yıldır?

A
1
B
4
C
2
D
3
E
5
Soru 6

Mondros Ateşkes antlaşmasının imzalanmasının ardından Anadoluyu işgal eden devletler arasında hangisi yer almaz?

A
Fransa
B
Rusya
C
Gürcistan
D
İtalya
E
Ermenistan
Soru 7
Soru 8

Türklerin Sovyet Rusya'ya karşı Türkistanda başlattıkları ayaklanma hangisidir?

A
Basmacı
B
Çeçenya
C
Osetya
D
Dağıstan
E
Cedid
Soru 9

Konyada bulunan Karatay  ve Kubadad sarayı dönemlerden hangisine aittir?

A
Artuklular
B
Türkiye Selçuklu
C
Osmanlı
D
Karahanlılar
E
Büyük Selçuklu
Soru 10

Mondrostan sonra İstanbulda Esat Paşa öncülüğünde kurulan cemiyet hangisidir?

A
Karakol
B
Kars İslam Şurası
C
Trakya Paşaeli
D
Milli Kongre
E
İslam Teali
10 tamamladınız.

CEVAP VER