TARİH TEST4

0
661

TARİH TEST-4

Soru 1

Türklerin Sovyet Rusya'ya karşı Türkistanda başlattıkları ayaklanma hangisidir?

A
Dağıstan
B
Osetya
C
Çeçenya
D
Basmacı
E
Cedid
Soru 2

Türkiye Cumhuriyetinin Merkez Bankası Başkanın görev süresi kaç yıldır?

A
4
B
2
C
5
D
3
E
1
Soru 3

Timiz Sarayı ve Ayşe bibi türbesi hangisi dönemine aittir?

A
Timur
B
Gazneliler
C
Karahan
D
Harzemhaş
E
Türkiye Selçuklu
Soru 4

Mondros Ateşkes antlaşmasının imzalanmasının ardından Anadoluyu işgal eden devletler arasında hangisi yer almaz?

A
Ermenistan
B
Rusya
C
Gürcistan
D
İtalya
E
Fransa
Soru 5

Ortadoğu ülkelerine ekonomik ve askeri yardımı öngeren Eisenhower Doktrini devletlerden hangisi tarafından yayımlanmıştır?

A
SSCB
B
ABD
C
Fransa
D
İsrail
E
İngiltere
Soru 6

Bozkurt-Lotus olayı hangi devletle yaşanmıştır?

A
ABD
B
Fransa
C
İtalya
D
Rusya
E
İngiltere
Soru 7
Soru 8

Konyada bulunan Karatay  ve Kubadad sarayı dönemlerden hangisine aittir?

A
Osmanlı
B
Büyük Selçuklu
C
Karahanlılar
D
Türkiye Selçuklu
E
Artuklular
Soru 9

Büyük Selçuklular döneminde devletin aksayan yönlerini konu alan Siyasetname adlı eser hangisi dönemine aittir?

A
Kaşgarlı Mahmut
B
Nizamülmülk
C
Farabi
D
İbni Sina
E
Edip Ahmet Yüneki
Soru 10

Mondrostan sonra İstanbulda Esat Paşa öncülüğünde kurulan cemiyet hangisidir?

A
Karakol
B
İslam Teali
C
Trakya Paşaeli
D
Kars İslam Şurası
E
Milli Kongre
10 tamamladınız.

CEVAP VER