TARİH TEST4

0
372

TARİH TEST-4

Soru 1

Türklerin Sovyet Rusya'ya karşı Türkistanda başlattıkları ayaklanma hangisidir?

A
Dağıstan
B
Cedid
C
Osetya
D
Çeçenya
E
Basmacı
Soru 2

Mondrostan sonra İstanbulda Esat Paşa öncülüğünde kurulan cemiyet hangisidir?

A
Milli Kongre
B
İslam Teali
C
Trakya Paşaeli
D
Karakol
E
Kars İslam Şurası
Soru 3
Soru 4

Büyük Selçuklular döneminde devletin aksayan yönlerini konu alan Siyasetname adlı eser hangisi dönemine aittir?

A
Farabi
B
Edip Ahmet Yüneki
C
Kaşgarlı Mahmut
D
İbni Sina
E
Nizamülmülk
Soru 5

Bozkurt-Lotus olayı hangi devletle yaşanmıştır?

A
ABD
B
Fransa
C
Rusya
D
İtalya
E
İngiltere
Soru 6

Türkiye Cumhuriyetinin Merkez Bankası Başkanın görev süresi kaç yıldır?

A
2
B
4
C
3
D
5
E
1
Soru 7

Konyada bulunan Karatay  ve Kubadad sarayı dönemlerden hangisine aittir?

A
Osmanlı
B
Türkiye Selçuklu
C
Karahanlılar
D
Büyük Selçuklu
E
Artuklular
Soru 8

Ortadoğu ülkelerine ekonomik ve askeri yardımı öngeren Eisenhower Doktrini devletlerden hangisi tarafından yayımlanmıştır?

A
ABD
B
SSCB
C
İsrail
D
Fransa
E
İngiltere
Soru 9

Timiz Sarayı ve Ayşe bibi türbesi hangisi dönemine aittir?

A
Timur
B
Türkiye Selçuklu
C
Gazneliler
D
Harzemhaş
E
Karahan
Soru 10

Mondros Ateşkes antlaşmasının imzalanmasının ardından Anadoluyu işgal eden devletler arasında hangisi yer almaz?

A
Gürcistan
B
İtalya
C
Rusya
D
Fransa
E
Ermenistan
10 tamamladınız.

CEVAP VER