Tarım Kredi Kooperatifleri 500 Personel Alımı Yapacak

0
1497

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve buraya bağlı olan farklı kooperatiflere lisans ve ön lisans mezunu görevli alımı yapılacak. Yapılacak olan alım için KPSS den en 60 alınmış olması gerekmektedir. Yapılacak olan 500 kişilik olacak.

Daha önceden açıklanmış olan alım için 400 kişilik kadro belirlenmişti ama FETÖ Terör Örgütü ve diğer Terör Örgütleri ile bağlantısı olan kişilerin işten çıkarılmasıyla birlikte 400 kişilik alım sayısı üzerine eklenerek 500 e çıkarıldı. Yeni paylaşılmış olan ilanda 500 kişilik alım yapılacağı belirtildi.

Türkiye Tarım ve Kredi Kooperatifleri 17 Bölge Birliğine bağlı Kooperatiflerde 286 Kooperatif Görevlisi ile 204 Ziraat Mühendisi, Merkez Birliğimiz Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığına 10 Müfettiş Yardımcısı, olmak üzere 500 kişilik personel alımı yapılacağı ilan edildi.

Adaylarda Aranacak Şartlar:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

3. Sınav tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak (Sınav tarihleri Tablo III’de belirtilmiştir),

4. Erkeklerde askerlikle ilişkisi olmamak veya tecilli olmak (halen askerlik görevini yapanlar başvuruda bulunabilecek ve sınava katılabileceklerdir),

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 1. Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya altı ay ya da daha fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı fiiller, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları ile kamunun sağlığına ve kamu güvenine karşı işlenen suçlardan biriyle hüküm giymiş olmamak,

6. Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,

7. Yurdun her yerinde çalışmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek.

Başvuru Bilgileri:

Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisi alımları için başvurular 10 Mayıs 2017 tarihi ile 25 Mayıs 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Müfettiş Yardımcısı alımı başvuru tarihleri daha sonra yayımlanacak. Yapılacak olan alımlar için başvurular posta yoluyla yapıldığında kabul edilmeyecektir. Bizzat gidilip başvuru yapılması gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgiler için Tıklayınız…

CEVAP VER