TÜBİTAK TÜSSİDE 12 KAMU PERSONELİ ALIMI

0
852

TÜBİTAK 2017 yılında da personel alımlarına devam ediyor. TÜBİTAK Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayınladığı ilana göre Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsüne 12 belirli süreli proje personeli alımı yapacağını açıkladı. İlana başvuracak adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. İşte İlanın Detayları…

 

Adaylarda Aranan Genel Şartlar arasında: Kamu haklarından mahrum olmamak, Askerliğini yapmış veya tecilli olmak, Görevini yapmasına engel bir sağlık sorunu bulunmamak, Ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,50 olmak (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğrenim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir). Gibi şartlar yer almakta.

 

Başvuru Süreci: ilana başvuru yapacak olan adaylarda http://www.tusside.tubitak.gov.tr/ adresinden İş başvuru sitemine kayıt olmaları gerekmektedir. İ ş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

Başvuru yapılırken aşağıda yer alan belgelerin İş Başvuru Sistemi aracılığıyla eksiksiz

olarak iletilmesi zorunludur.

– Üniversiteye giriş sınavı sonuç belgesi ve üniversiteye giriş sınavı yerleştirme belgesi

(ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),

– Diploma veya çıkış belgesi fotokopisi (Lisans ve varsa üstü) (eğitimlerini yurtdışındaki

yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için denklik belgesi),

– Lisans transkript belgesi (ve varsa üstü),

– Yabancı dil sınav sonuç belgesi (veya eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir

belge),

– Deneyimi olan adaylardan çalışma belgesi ve sigortalı hizmet dökümü,

– Askerlik durumunu gösterir belge,

– Proje referans ya da alınan eğitim belgeleri (TBTK.TUSSIDE.2017-1.01,

TBTK.TUSSIDE.2017-1.03 ve TBTK.TUSSIDE.2017-1.05 referans kodlu pozisyonlar

için zorunludur).
Başvuruların en geç 23 Şubat 2017 tarihi Saat 18:00’a kadar yapılması gerekmektedir. Eksik bilgi ya da belgesi bulunan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır. Mülakat tarihleri ve yeri daha sonra duyurulacaktır.

 

 

CEVAP VER